zondag 13 december 2009

2012: pole shift

Het lijkt er soms een beetje op dat de aanhangers van de 2012-hype op zoveel mogelijk paarden tegelijk wedden, in de hoop dat er tenminste eentje wint: als de aarde niet ten onder gaat aan mysterieuze energieën in een galactische uitlijning, dan misschien wel aan een langsrazende planeet, of anders door bezoekende aliens - of een andere populaire mogelijkheid waar ik het nog niet over heb gehad: de "pole shift". Dit laatste zou een plotselinge en rampzalige verschuiving van de polen moeten zijn. Maar is dat niet ook een beetje een weddenschap op meerdere paarden?

Want wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld met die "pole shift"? We hebben namelijk twee sets polen: de magnetische en de geografische polen. De aarde draait om haar as, zoals we allemaal weten. De twee plekken waar deze denkbeeldige as uit de aarde te voorschijn komt zijn de geografische noord- en zuidpool. Maar de aarde heeft ook een magnetisch veld, en een magnetisch veld heeft ook een noord- en zuidpool. Dit zijn de magnetische noord- en zuidpool van de aarde, maar die liggen niet precies op dezelfde plek als de geografische noord- en zuidpool - daar kan maar zo een kilometer of duizend tussen liggen. (Sterker nog, eigenlijk zijn de noord- en zuidpool verkeerd om gedefinieerd. De noordpool van het aardmagnetisch veld is eigenlijk wat op een gewone magneet als een zuidpool wordt aangeduid. Maar dat terzijde.)

Dus als we het over een pole shift hebben, welke polen gaan dan precies verschuiven? En ten opzichte waarvan verschuiven die dan? Laten we de mogelijkheden eens langslopen.

Eén mogelijkheid is dat de aardas zelf verschuift. Maar net als dat een tol overeind blijft staan door het gyroscopisch effect, of dat je fiets haast vanzelf overeind blijft als je eenmaal een lekker vaartje hebt, zal ook de as van de aarde niet zomaar veranderen. De aarde is natuurlijk een erg grote en erg zware tol, dus de stand van de aardas te veranderen gaat niet zomaar. Wel is de aarde onderhevig aan precessie, maar dat is een erg langzame verandering, zo'n 26.000 jaar voor één rondwenteling. Ook blijft bij precessie de locatie waar de as door het oppervlak steekt gelijk - de as wijst alleen een andere kant op en de aarde die beweegt daarin mee. Er is echter ook een proces waarin de positie van de as ten opzichte van het aardoppervlak zelf verschuift. De aarde is namelijk niet precies bolvormig. Net als alle andere draaiende voorwerpen probeert de aarde zo te roteren dat de onbalans minimaal is. Hierbij kan de rotatie-as dus iets veranderen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat dit zo'n 800 miljoen jaar geleden vrij snel gebeurde, is deze verschuiving van de polen tegenwoordig echter nog veel trager dan precessie: ongeveer één graad per miljoen jaar.

Voor een plotselinge en drastische wijziging in de aardas zou je enorme hoeveelheden energie nodig moeten hebben. Het enige wat we kennen dat zoiets voor elkaar kan krijgen waarvan we weten dat het voorkomt, zou een botsing zijn van de aarde met iets groots. Maar met een botsing van het formaat wat hiervoor nodig is, is een nieuwe stand van de aardas wel het laatste waar je je zorgen om zou moeten maken.

Een andere mogelijkheid is dat de polen zelf wel op hun plaats zullen blijven, maar dat het land wat nu boven de polen ligt daar overheen schuift. We weten nu dat de continenten inderdaad verschuiven. Via onze satellieten kunnen we bijvoorbeeld tegenwoordig meten dat de Atlantische oceaan elk jaar weer een paar centimeter breder wordt. Stromingen onder de aardkorst stuwen de tektonische platen waar de continenten op liggen voort, zodat ze op sommige plaatsen uit elkaar gedreven worden, en op anderen tegen elkaar aan, zodat ze gebergten opstuwen. Dit verklaart bijvoorbeeld de overeenkomsten tussen de geologie en de fauna van Afrika en Zuid-Amerika en zelfs de vorm van de kustlijnen: die zaten ooit aan elkaar vast, maar drijven nu van elkaar af. Het verklaart ook waarom we soms fossielen van tropische ecosystemen ver van de evenaar vinden: die gebieden lagen vroeger dichter bij de evenaar. Maar nogmaals, dit is een behoorlijk langzaam proces.

Maar voor deze theorie algemeen aanvaard werd, werden er ook andere verklaren voorgesteld. Eén daarvan was een idee van Charles Hapgood: dat de hele aardkorst in het verleden loskwam van de onderliggende lagen, en als één geheel plotseling verschoof. Dit idee wordt door weinig geologen nog serieus genomen, simpelweg omdat er geen bewijs voor is, terwijl het door weer ander bewijs wordt tegengesproken. Voor plaattektoniek is het bewijs juist overweldigend. Daarnaast kan het vele andere verschijnselen verklaren, zoals aardbevingen, die niet verklaard kunnen worden door de theorie van Hapgood. Ondanks dit alles wordt deze theorie toch gebruikt in de 2012 film, waar deze wordt aangeprezen door het personage Charlie Frost.

De laatste mogelijkheid is dat de magnetische polen verschuiven ten opzichte van de geometrische polen. En dat is zeker het meest waarschijnlijke scenario, want de magnetische polen verschuiven inderdaad voortdurend. De aarde is geen permanente magneet, zoals een staafmagneet. In plaats daarvan is het magnetisch veld van de aarde naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van stromingen diep in de kern van onze planeet, die voornamelijk uit gesmolten metaal bestaat. Deze stromingen worden zelf weer beïnvloed door het magnetische veld, zodat allerlei ingewikkelde wisselwerkingen kunnen ontstaan. Daardoor varieert het magnetisch veld continu. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn dat het veld binnen een betrekkelijk korte tijd zichzelf helemaal omkeert, zodat noord en zuid van plaats wisselen.

"Betrekkelijk kort" betekent echter nog steeds vele eeuwen. Recente computersimulaties van het aardmagnetisch veld hebben een omkering laten zien die zo'n 1200 jaar duurde, maar het gemiddelde ligt waarschijnlijk rond de 7000. Dat is een oogwenk op geologische schaal, maar kan verder toch nauwelijks een catastrofale gebeurtenis genoemd worden op een menselijke tijdschaal. Daarbij komt ook nog dat het alleen het magnetisch veld van oriëntatie verandert. Het oppervlak van de aarde blijft verder gewoon op zijn plaats, de aarde komt niet ondersteboven te staan en de aarde gaat ook niet de andere kant op draaien. Het is zelfs niet zo dat het magnetisch veld een poosje helemaal verdwijnt, om dan weer omgekeerd weer terug te komen, zoals te zien is op de animaties van de simulatie. Tijdens de omkering is waarschijnlijk het veld wel zwakker dan normaal, dus eventueel zijn we dan iets kwetsbaarder voor zonnestormen. Aan de andere kant is er in de fossiele geschiedenis geen bewijs gevonden voor extra uitstervingen ten tijde van de omkeringen, dus zo'n groot acuut gevaar zal dit nou ook weer niet zijn. Dus hoewel dit scenario het meest waarschijnlijk is, en de beste wetenschappelijke steun heeft, is ook dit scenario dus nauwelijks een plotselinge catastrofe te noemen.

Het vervelende is dat de aanhangers van de 2012 ramp-scenario's deze mogelijkheden niet uit elkaar kunnen (of willen) houden. Zo zul je vaak zien dat data over de beweging van de magnetische noordpool wordt gebruikt alsof het een voorbode is van een rampzalige verschuiving van de aardkorst, terwijl dat toch echt twee verschillende dingen zijn.

Is deze verwarring simpelweg het gevolg van onwetendheid? Of is het een bewuste poging pseudo-wetenschap wat op te leuken met echte wetenschap? Of wordt er opzettelijk vaag gehouden wat ze nu echt bedoelen met "pole shift", in de hoop dat er tenminste iets wat er op lijkt zal plaatsvinden in 2012?

72 opmerkingen:

 1. alleen Allah weet wanneer de zon uit het westen
  zal opkomen.
  wake up before its to late.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Alweer een Anoniem:
  Gefeliciteerd, je bent zojuist uitgeroepen tot de vaagste reactie tot nu toe op dit blog. Enige kans dat je ons gaat uitleggen wat je precies bedoelt?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. bedankt voor dit artikel eindelijk eens niet van die bullshit als ik iets over poleshifts opzoek

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Anoniem: Graag gedaan - dat was nou precies de bedoeling :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit is wat er bij Nasa over gezegd word..

  In the week or so leading up to rotation stoppage, what can be expected is a continuation of today, extreme weather, quakes in bursts globally, and a gradual slowing of rotation such that clocks never seem to be synched up anymore. Then the day or days before rotation stoppage will increase this slowdown such that minutes, then hours, then a total stop will occur. In other words, you will have but two days notice, and the first of those days doubtful as it will involve minutes, not seconds, and clocks being off already this will be a confused point. It is the day when the Sun sets hours later than expected that should be the trumpet in the skies, the flashing red light, the announcement you have been waiting for that now is the moment to drop all and rush to your safe location.

  Up until rotation stops, the crust of the Earth is under stress but dealing with it as before, with increased quakes and weird weather and melting poles, but only a slight increase day to day in these matters. When rotation stops, the core is trying to turn, the crust locked in place by the approaching ....grip on the strong magnetized Atlantic Rift, and dramatic changes occur. The Earth moans, and the stretch along the Atlantic will snap bridges, tear electric and phone lines, and derail trains. This is where imploding buildings will occur, as the underlying infrastructure will move, collapsing the buildings overhead. In areas of compression, where mountain building is occurring or along the Pacific Rim, volcanic activity will greatly increase. A stopped rotation will affect the atmosphere, in that wind current will be more extreme, moving cold air primarily to warm places, which can result in more tornado activity in those areas affected. Likewise, ocean currents will move differently, cold water rushing more rapidly to those warm areas, and swirling. This will create more hurricane or typhoon type activity in those areas affected.

  Given all this, the populace will be greatly distracted, and might miss the next sign to watch for, which is the dusting with red dust that turns rivers and lakes blood red and bitter. This dusting is followed by hail, and stronger quakes as at this point the shift is only days or hours away.
  For those not able to see the sky, to gauge motion of the crust during the hour of the shift by a movement of the Sun or Moon or stars, they should at this point be in their trenches, virtually living there. Obviously, as the shift takes place over an hour, and it is the stop of the crust slide where the huge quakes occur, one can leave to relieve themselves or stretch, but certainly sleeping should be done in the trenches.
  At the start of the shift, there is a strong clue that crust shift has started, and this is the uptick in wind. As the crust moves, the atmosphere resists, and this causes hurricane force winds globally. Where the wind was stronger than usual during rotation stoppage, this will be unique in that it will come from the direction the crust is moving. For North America, for instance, the crust will be moving NW, and the hurricane winds comes from that direction. To those confused about direction, take a globe, take our Scripted Drama steps so nicely diagrammed and linked from the Pole Shift section of ..., and rotate the globe accordingly.
  There will also be a jiggling in the Earth, a sense of motion, jerking, that will be consistent with crust movement during this hour of the shift.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. marieke:
  Dit komt niet bij de Nasa vandaan. Ofwel iemand heeft tegen je gelogen, ofwel je hebt dit zelf verzonnen. Ik daag je uit om een pagina op de NASA site te vinden waar dit op staat, of zelfs maar iets wat erop lijkt.

  In plaats daarvan is via Google makkelijk uit te vinden dat deze tekst afkomstig is van ZetaTalk, de site van Nancy Lieder, die beweert dat aliens telepathisch met haar communiceren (zoals ik al eerder beschreven heb). Nauwelijks iets waar NASA zich mee bezighoudt.

  Als je wilt weten wat ze bij Nasa echt hiervan denken, kun je onder andere bij deze NASA wetenschapper terecht. Die zegt toch iets heel anders.

  Ik ben altijd uiterst achterdochtig wanneer mensen uitspraken toeschrijven aan mensen of organisaties zonder een link te geven naar de bron. En zelfs dan zal ik vaak zelf die bron lezen, om te zien of die persoon dat echt ook zo gezegd of bedoeld heeft. Ik raad iedereen sterk aan om hetzelfde te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. de atlantische oceaan wordt smaller aap zuid amerika en afrika komen weer naar elkaar toe kijk maar naar het relief op de bodem , voortaan beter je huiswerk doen;)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Anoniem:
  Doe eerst zelf je huiswerk maar eens. Voorlopig scoor je een vette onvoldoende. Je opmerking is niet alleen fout, het is ook nog niet onderbouwd. En zoals je zou moeten weten als je naar school geweest bent, een antwoord zonder onderbouwing wordt sowieso fout gerekend.

  Dat "relief" waar je het over hebt is de Mid-Atlantische Rug, een spreidingszone. Hier wordt magma naar boven gedrukt, wat nieuwe oceaanbodem produceert. Dit soort reliëf is makkelijk te onderscheiden van dat van gewone gebergten, bijvoorbeeld door de diepe spleet langs de rug. In IJsland kun je die spleet overigens gewoon in het landschap zien lopen en groeien. En daarom is IJsland ook zo vulkanisch (en konden er laatst geen vliegtuigen vliegen).

  Dat de continenten rond de Atlantische Oceaan uit elkaar bewegen weten we onder andere dankzij satelliet-metingen. We weten zelfs tot op de milimeter hoeveel de spreiding per jaar is. Op de kaarten die dit oplevert is te zien dat de spreiding van de Atlantische Oceaan varieert van zo'n 15-20 mm per jaar in het noorden, tot 30-35 mm per jaar in het zuiden. Oftewel, tussen Zuid-Amerika en Afrika is de spreiding juist het snelst.

  Kortom, je zit er volkomen naast, zoals je kunt zien als je de referenties volgt. Als je denkt het beter te weten, moet je dat eerst maar eens laten zien. Geef maar eens wat betrouwbare bronnen waaruit blijkt dat Zuid-Amerika en Afrika naar elkaar toe komen, in plaats van elkaar af bewegen. Tot die tijd kun je beter je arrogantie maar voor je houden.

  N.B.: als je mij "aap" noemt, mag ik jou dan "Ongelikte Beer" noemen? Of onderteken je voortaan toch liever zelf je berichten ergens mee? Ik wordt een beetje moe van al die Anoniemen die niet uit elkaar te houden zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deen asjeblieft zeg... ik vond je website best interessant, juist omdat ik een aantal verhalen best geloofwaardig vind betreft wat er gaat gebeuren in 2012. Altijd interessant wat de mensen zeggen die er juist niet in geloven. Met elkaar kom je meer te weten dan alleen en tuurlijk zijn er vele verhalen die niet kloppen. Maar de manier waarop jij met je reacties van mensen omgaat is waardeloos, ik heb niet eens geen zin meer om de site verder te lezen met je bijdehante gedrag.
  In ieder geval is jou geloofwaardigheid door deze "vertoning" niet zoveel meer waard.

  (en omdat je t zo leuk vind om het uit elkaar te houden; mvg: ANONIEM!)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @de totaal niet bijdehante ANONIEM:
  mijn reacties mogen dan misschien bijdehand zijn (al kun je het daarover oneens zijn), ze zijn in ieder geval duidelijk, on-topic, voorzien van argumenten en ondersteunende links. Dat kan ik van geen van de andere reacties hier zeggen. De jouwe is al niet veel beter: je klaagt ook alleen maar over de manier waarop ik met reacties om ga, maar je kunt blijkbaar ook niets inbrengen tegen de eigenlijke argumenten die ik aandraag.

  En daarbij kun je niet eens aangeven wat ik dan precies verkeerd doe in mijn reacties, of hoe ik het beter zou moeten doen. Hoe moet ik volgens jou dan reageren op "poep!" of "je moederrr"? Op mensen die zonder bronvermelding hele paragrafen copy-pasten en zeggen dat die van NASA afkomen, terwijl een paar seconden met Google aantoont dat dat helemaal niet zo is? Mensen die me "aap" noemen terwijl ze dingen zeggen die aantoonbaar niet kloppen? Ook weer zonder bronvermelding? Moet ik die allemaal volkomen serieus nemen volgens jou? En toch heb ik in die laatste twee gevallen uitgebreide uitleg en links gegeven - wat verwacht je nog meer?

  Kortom, voor iemand die beweert dat je met elkaar meer te weten komt, ben je verdacht weinig bereid een echte discussie te voeren. Je zegt zelfs niet verder te willen lezen omdat ik te bijdehand zou zijn. Als je dan vervolgens een zeer bijdehante ondertekening gebruikt, dan lijkt het me dat jouw reactie meer over jouw geloofwaardigheid zegt dan over de mijne.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Deen,

   Respect, ik ben echt heel geïnteresseerd in wat je schrijft, dank je. En ook je reply's zijn goed onderbouwd. Ik heb je gedeeld op mijn facebook prikbord voor vrienden, die zich zorgen maken, ik hoop dat je dat goed vindt?
   Wicca

   Verwijderen
 11. (voormalig laatste anoniem)

  Waar je wel gelijk in hebt is dat ik geen zin had om goed in discussie te gaan. Ik zal je website toch eens verder lezen, ik was gewoon bij voorbaat al geïrriteerd op jou manier van reageren en het was gisteravond al laat. Daardoor kreeg ik de indruk dat je een beetje een beterweterig mannetje bent die vooral heel goed is om iets bij elkaar te lullen, maar de waarheid er weinig mee te maken heeft. Die geloofwaardigheid dus. Mijn excuses voor mijn niet bepaald volwassen reactie. Ik hoop alleen wel dat het je ogen opent en je met andere reacties daadwerkelijk gaat discussieren ipv met woorden oorlog voeren. Ik heb het uiteraard niet over reacties als "je moeder" enzo :P.

  Anyway ik lees het als ik meer tijd heb nogeens door zonder vooroordelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De mens overschat zichzelf nogal,alsof we groter zijn dan die miljoenen melkwegen. De Mayas voorspellen, maar wat hunzelf overkwam(waarschijnlijk ook een klimaatverandering), wisten ze dan weer niks op te vinden.En Nostradamus die 50 voorspellingen per dag opschreef, ja zo lukt t mij ook wel.Voorlopig kunnen we nog geen meteoren terugkoppen, maar hoogstens dat zon wereldleidermafkees op een knop drukt. Voor de rest only Jah knows. En ipv naar Mayas luisteren,of wetenschappers die weer allerlei belangen hebben en gesubsidieerd worden door regeringen, luister eens naar Peter Tosh, chrystal ball. Die had gelijk,
  Blessings for you all,

  Rasta

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste Deen,

  Mag ik vragen wat jij in jouw dagelijse leven doet? Heeft jouw beroep/onderzoek iets te maken met geologie?

  Bedankt!

  mvg
  S

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Leuk om te lezen! Voor alle anoniemen: Denk eens echt na! Lees eens het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud voor hulp.

  Mvg,Jethro

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Voor Anonieme met zijn ALLAH!!

  Jij komt zeker niet uit het westen,en daar waar je vandaan komt,is nog steeds 1400.
  Zo!voor jouw is de aarde nog steeds plaat!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Mooi artikel,goed uitgelegd.
  dat die shift nu gemiddeld 7000 jaar duurt...ieder heeft zo zijn bronnen.
  De realiteit,de beste bron, is dat Nu er al een afwijking is van 10 graden.Gemiddeld 60km per dag,dus een kwestie van nog een jaartje...
  De vogeltjes raken nu al in de war met hun navigatie, en storten uitgeput neer op velen verschillende plekken op aarde...

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Anoniem is waarschijnlijk een buitenlander, die zijn leven in zijn thuisland opgaf om hier in NL te kunnen profiteren van onze makkelijke regelgeving en een graantje mee te pikken van onze altijd openstaande geldkranen.
  Dit is waarschijnlijk tot zijn frustratie niet gelukt want hij kwam erachter dat geld niet gelukkige makt (haha) ik wist dit natuurlijk al want ik ben Number 13, en ik heb DE wijsheid in pacht, jullie zijn allemaal verdoemd want jullie vrezen de dood, stuk voor stuk, zielige hoopjes ellende... deze planeet verdiend veel beter, wij mensjes maken alleen ruzie om een stukje land, en vertellen elkaar dat we ons lichaam niet mogen vernietigen door middel van drugsgebruik omdat "god" ons dit lichaam geschonken heeft.
  Ook schonk "god" ons kanker en andere nare ziektes waar niet te zuinig meet gegooid wordt wanneer er iets mislukt zoals een spelletje of wanneer een auto kapot gaat onder je voeten.
  Ik, als Number 13 ga gewoon door met mijn leven, zelfs als ik doodga ben ik spoedig ergens anders want mijns ziel is en blijft een kosmische energie, ook daar waar ik jullie weer zal treffen zal ik jullie observeren... en lachen... misschien zal ik jullie zelfs wel even terroriseren tot jullie mij doden, dan ben ik verplicht om wedermaal ergens anders mijn naam waar te maken.
  Over sterren en planetaire constellaties zal ik met jullie niet beginnen, het einde is nabij en tegen de tijd dat uwer comprehensioneel vermogen dusdanig gegroeid is om dezes te begrijpen ben ik al weg.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Number 13

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Hein: heb je ook links naar de data voor deze uitspraken? Zo kun je op de site van het noaa lezen dat het eerder om 55 km per jaar gaat dan per dag. De links die ik in het artikel gebruikt heb lijken vandaag helaas niet bereikbaar te zijn, maar daarin werd ook gewezen op het bestaan van een dagelijkse fluctuatie - misschien dat je daarmee in de war bent?

  Voor neerstortende vogels hebben experts al verschillende verklaringen gegeven, maar een verschuiving van de noordpool is daar voor zover ik weet niet bij. Zo zeldzaam blijken deze gebeurtenissen overigens helemaal niet te zijn. Maar als je daar ook links van hebt, laat maar komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. (Sterker nog, eigenlijk zijn de noord- en zuidpool verkeerd om gedefinieerd. De noordpool van het aardmagnetisch veld is eigenlijk wat op een gewone magneet als een zuidpool wordt aangeduid. Maar dat terzijde.)

  Dat is zomaar even tussen haakjes gezet en als terzijde genomen. Maar denk eens echt even na! :)

  Land is toch zwaarder dan water? En het meeste land ligt toch op het noordelijk halfrond? En zou het niet zo kunnen zijn, dat wat wij Noord hebben genoemd in werkelijkheid Zuid is en andersom? Zodat niet IK 'down under' (Nieuw-Zeeland) woon, maar Europa, Canada en Siberie met de Noordpool 'down under' zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Kiwiwoman: je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat het de polen van de magneet zijn die verkeerd zijn benoemd. Ik denk niet dat we dat nog kunnen veranderen.

  Noord = boven en Zuid = onder had natuurlijk ook andersom gekund. Maar ja, dankzij ons Eurocentrisme zullen we daar ook wel aan vast zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Jammer,
  je hebt toch behoorlijk wat informatie niet correct. Het is namelijk zo dat wel degelijk bij een poleshift het magnetischveld van de aarde verdwijnt voor een poos. Dit is opgemaakt uit het aantal doodde dieren uit die periodes en het aantal UV straling die rotsen uit die tijd bevatten.
  Ik denk overigens ook dat je wel heel optimistisch bent bij een poleshift, ik denk dat je er van uit kan gaan dat het grootste deel van alle flora en fauna op de aarde zal verdwijnen door de snelle veranderingen die dit met zich mee brengt. En als dat gebeurt heeft de mens ook niet lang meer te gaan aangezien wij afhangkelijk zijn van alle flora en fauna op deze wereld.

  MVG

  BeantwoordenVerwijderen
 22. er gebeurt helemaal niks op 21 2012 tenzij de amerikanen wat geks gaan doen,want het is wel vreemd op 20 december is er nog niks an de hand en ineens op 21 dec boem hahah,als er iets kosmisch aan de hand zou zijn op 21 dec 2012 zou je dat nu al merken.Ik ben niet hoog opgeleid maar een beetje logica en je komt al een stuk verder zelfde geld voor de polar shift zoiets gebeurt niet van de 1 op ander dag

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @MVG: heb je daar ook een link van? Want voor zover ik weet (en wat ook op wikipedia staat te lezen) is er geen goed bewijs dat er massale uitsterving opgetreden is bij omkeringen in het verleden. Dat sporen van UV straling bewijs daarvoor zouden zijn lijkt me ook sterk, want het aardmagnetisch veld beschermt tegen geladen deeltjes, niet tegen UV licht. UV wordt door de atmosfeer tegengehouden (onder andere door de ozon-laag, die pas kon worden gevormd nadat planten een zuurstof-atmosfeer in stand konden houden).

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Deen, goed artikel. Weer met interesse gelezen.

  groetjes Maarten

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dank voor dit forum, hoe denk je over alle gsm straling? en de massale bijen- en vogelsterfte? zie je daar een verband tussen?
  en wat is volgens jou de verklaring voor de vele aardbevingen en vulkaanuitbartsingen? de zon ? die weer aan een versterkte cyclus van 11 jaar is begonnen? en de zonnewinden met hun magnetische straling, welke invloed heeft dat op onze aarde?

  anonieme moeke.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hmm,bijdehand of niet..Ik vind het heerlijk dat je zo duidelijk bent.
  Je onderbouwd je verhalen goed & vermeld je bron.
  Netjes,ga zo door & ik blijf je volgen!
  Liefs!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Nostradamus is al zo vaak niet uitgekomen, niet omdat het niet waar is wat hij zegt, maar omdat hij nu eenmaal schrijft in een genre dat toen 'in' was. Wij kennen dat genre niet meer en dus plakken we er iets op wat we nu wél kennen.
  De bijbel doet hetzelfde: beelden gebruiken uit de tijd van opschrijven die wij anders verstaan. Bij 'Een man als een boom' denk ik niet aan een boom, maar bij 'genas blinden' is er een mirakel in het spel. De bekendste Belgische 2012-doemdenker is een werkloze die boeken schrijft en 20.000 euro vraagt voor een plekje in Frankrijk dat gespaard zal blijven van de ramp. Ik wil ook wel zo'n plekje, al vraag ik me af hoe zo'n plekje gespaard kan blijven als ALLE aardkorst verschuift. Toch raar dat het bij doemdenken steeds weer op geld uitmondt. Je snapt dat ik me vanaf nu over niks nog zorgen hoef te maken, want de toekomst ligt al vast. Al wat ik vanaf nu doe is reeds op voorhand bepaald. Weg de anti-depressiva, viva het dolce far niente. (nu mijn baas nog overtuigen).
  Jan.
  Maar Nostradamus is 'out', dus nu worden het de Maya's. Uitgestorven. Ah, da's interessant, want zo kunnen ze niet meer tegenspreken.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Allemaal doemscenario's mischien moeten julie je dan maar eens focussen op FEMA en daar is zat over te vinden wat mij ergerd is dat mensen steeds naar de natuur kijken misschien moet je meer naar de mens kijken want 7 miljard mensen is te veel en daar is maar 1 oplossing voor bewijs was al WO1/2 wat volgt zal iedereen wel duidelijk worden als je je hier in gaat verdiepen heb jij je kinderen laten inenten met iets waarvan je niet weet of het uberhaubt wel werkt?je neemt toch ook geen snoepje aan van een vreemde die je niet kent leer je de kinderen maar allemaal inenten doen ze allemaal.Vreemd?Het zijn de elite met de touwtjes in handen.De hele crisis was al in 2001 bekend dat hij zou komen.Wat zat er onder de Tin towers weet iemand het?Nee de grootste goudopslag ter wereld namelijk van de amerikaanse nationale bank en wie beheerd die bank?gaat het echt zo slecht? nee NL staat op nr 2 in europa hahahhaha mensen word wakker NL en zijn genoten beheerd zo'n beetje alles maar vele weten dat niet eens dat ons koningshuis in afrika wil gaan wonen is niet zo gek zij weten wt er gaat gebeuren en hebben alang bunkers klaar voor als het zover is.Verzonnen echt niet alles is onderbouwt en als je mij kan verklaren waarom FEMA bijv alle voedsel en noodrantsoenen heeft opgekocht voor tenminste 4 jaar en waarom er als de gekke gebouwd word ondergronds in diverse landen zoals rusland /VS en china ben je een grote jongen. Er is iets gaande maar geen poleshift of iets dergelijks het zal eerder de zon zijn of iets ver daar buiten en bij deze nog maar weer eens WORD WAKKER NEDERLAND!!!!!!!!!!!!!11

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Bijdehand? Dat mag wel tussen al die blinde paniekzaaierij en goedgelovigheid!

  Goed bezig! En met een respect voor bronnen!

  Kritisch blijven!

  Ivo

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hallo :)

  Allereerst fijn om eens een onderzoekend persoon te vinden die nuchter genoeg is om uit te zoeken wat wel of niet feit is..

  En dat bericht van nasa is hoogstwaarschijnlijk nep dat wordt gemeldt op de site van nasa zelf
  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html

  kwam toevallig op deze site en er staat best veel informatie op. Naar mijn idee wel een kijkje waard ook worden er veel vragen beantwoord aangaande de beweringen en wat er wel of niet zal gebeuren.

  Gr kev

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Hallo :)

  Allereerst fijn om eens een onderzoekend persoon te vinden die nuchter genoeg is om uit te zoeken wat wel of niet feit is..

  En dat bericht van nasa is hoogstwaarschijnlijk nep dat wordt gemeldt op de site van nasa zelf
  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html

  kwam toevallig op deze site en er staat best veel informatie op. Naar mijn idee wel een kijkje waard ook worden er veel vragen beantwoord aangaande de beweringen en wat er wel of niet zal gebeuren.

  Gr kev

  BeantwoordenVerwijderen
 32. ik heb geen idee waar je deze bullshit vandaan haalt. bij het wedden op paarden in de 1e alinia ben ik al gestopt. zeker geschiedenis was een vak waar je onvoldoendes scoorde denk ik. of is.
  doe je huiswerk voordat je meters bull opschijft. de 1e polar shift is rond 13 mei op de zon. daarna wij. waarom zou de natuur dit jaar over slaan.. in de laatste 13000 jaar is er 1 geweest.. 26000 jaa daarvoor enz. de polar shifts lijken alleen steeds sneller te komen.

  ik snap ke angst.. en dat daarom dit is geschreven door je. maar helaas heb je er niets aan. je bent alleen nog minder voorbereid dan mensen die nog nooit hebben van een shift. en dus ook geen angs samenvattingen hebben geschreven of mening.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 13 mei is inmiddels al weer een poosje geleden. Al iets gemerkt van een pole shift op de zon?

   Ik snap trouwens niet geheel hoe je me kunt beschuldigen dat ik mijn huiswerk niet gedaan heb als je niet verder gelezen hebt dan de eerste alinea...

   Verwijderen
 33. en natuurlijk zegt onze overheid maak je niet druk.. wel heel goed van vertrouwen ook in wat je allemaal verteld wordt.. jeetje we zijn in 2012 hoe denk jij? moeder als psycholoog die alles uit boeken haalt?.. en wat er in een boek staat is ook zo!.. zelfde als oh jij bent vaak boos je flipt je hebt stemmimgswisselingen.. oh borderline!!! terwijl je gewoon een wiet verslaving hebt stiekem. en daar al je problemen vandaan komen.. je krijgt medicatie met je wiet.. en daar heb je je psychose..

  ik zal vandaag mijn research hier uitwerken..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hey hey hey.. Laten we het niet erger maken door valse assumpties over wiet op tafel te gooien. Wiet is de meest mooie, geweldige plant die wij als mensen kennen.

   Verwijderen
 34. In het magma rond oude vulkanen, is met grote nauwkeurigheid vast gelegd dat er al vele "pole-shifts" hebben plaatsgevonden..en we zijn overtijd blijkt daaruit.
  http://www.youtube.com/watch?v=4XNMCTBdQtk&feature=my_favorites&list=FLyjWpTUO63gTEh1CRIVLC4w
  De titel van de film was oorspronkelijk anders, maar de orginele kan ik niet vinden..

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Laatste anoniem= Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
 36. ja deen zegt hier niet zo veel meer hahaha

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja, je weet hoe dat gaat, druk met andere dingen he. Zal proberen het weer wat beter te doen :)

   Verwijderen
 37. we doen alsof we allemaal nostradamus zijn..de een zegt het gebeurt wel..de ander zegt t gebeurt niet..waarom zouden we dan allemaal niet genieten van onze laatste tijd..mocht die zijn gekomen? en gebeurt dat niet...nou dan heb je me tog een flexe tijd achter de rug :D iedereen zou moeten leven alsof elke dag zijn laatste kon zijn. die komt tog wel. nu of later dat doet er niet toe.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik beweer dan ook niet dat ik de toekomst ken, ik beweer alleen dat degene die wel denken dat er eind 2012 iets bijzonders gaat gebeuren dit niet kunnen onderbouwen.

   "iedereen zou moeten leven alsof elke dag zijn laatste kon zijn."
   Ik zou je toch willen adviseren niet al je bezittingen te verkopen en de opbrengst te verbrassen. De kans dat je daar morgen spijt van krijgt is toch nog groter dan de kans dat je er morgen niet meer bent.

   Verwijderen
 38. ik zou ook niet al mijn spullen verkopen, ben gek zeg :P nee maar ik bedoel meer van..zou iedereen niet beter af zijn als ze dan nog lekker even genieten van hun leven? is het dan geen weggegooide energie om in iets te geloven waar je totaal geen weet van hebt? wat "iemand" ooit zomaar heeft geroepen omdat die dat dacht...niemand weet echt wat of wanneer iets gaat gebeuren..tenzij het met apperatuur is vastgelegt..meestal..tog? zoals trillingen in de grond bij bevingen. maar wie heeft er dan bewijs dat er op 21 december iets te gebeuren staat? ik denk niet dat het veel meer gaat voorstellen dan de venus-overgang van vandaag xD. dr is geen enkel bewijs voor t eind van de wereld, tot nu toe dan.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. hoi, ik vond het ook allemaal heel leuk om het te lezen maar ik leef gewoon mijn dagje. ik heb gewoon het vermoeden dat er mensen zijn die angst willen inboezemen om zo gewoon geld uit hun angsten te slaan door bijvoorbeeld verkoop van schuilkelders, randsoen of noem maar op. die mensen hebben gewoon geld geroken en gaan overal wat een natuurlijk proces is van de aarde van een mug een olifant maken en gewoon profiteren van de mensen hun geld en als er niets gebeurt zijn die rijker en de angstige mensen weer armer of nog erger nog, erg in de schulden. volgens mij heeft het gewoon allemaal om geld te maken. als het een goede raad mag zijn, denk er gewoon niet over na en geniet nog van het leven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zou zeggen, denk er wel over na en geniet van het leven :)

   Verwijderen
 40. Ik heb het hier dacht ik nog niet gelezen, maar veel van wat er over pole-shift geschreven wordt, baseerd zich op uitspraken van een amerikaans medium Edgar Cayce, inmiddels overleden maar bekend door een aantal voorspellingen, die wel uitgekomen zijn (google). Cayce had het echter niet over het jaartal 2012. Een andere bron is de mysticus Peter Deunov, waarvan op internet voorspellingen te vinden zijn onder de titel: the new epoch of de profetie. Maar ook hier blijkt dat voorspellingen die gedaan zijn voor een veel verdere toekomst door de 2012 discipelen vervroegd worden en met 2012 in verband gebracht worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Ik zocht mijn tekst even terug en wilde daarvoor de zoekfunctie linksboven gebruiken,maar noch op het woord Deunov, noch op het woord Cayce lukte dat. Dit slechts ter info.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Oordelen over anderen, verwijten, zeggen wie goed zit en wie fout. Goed bezig mensen, nasa, media, ..... is allemaal corrupte boel. Nasa is in 90% niet wat ze beweren. Bron komt van insiders. Vooraleer je alles gelooft wat nasa, de overheid, .... openlijk verteld denk eens na. Denken jullie nu echt dat wij de enige bewoonde planeet zijn. LOL

  BeantwoordenVerwijderen
 43. De VN en Galactische Federatie van Licht waarschuwen Nederland voor waterrampen. Wanneer[?] bij een plotselinge poolverschuiving - van cosmische oorsprong en in 2012? Wie zal het zeggen? GOD?

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Galactische Federatie van Licht ? :)

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Ga naar Google en tik in: 2012: End of the fifth sun.

  Dit is een onderbouwd verslag en een logisch klinkend verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Feitjes overleggen & technologie goedpraten als het meest geschikte medium, zodat het geloof in kennis & materialisme een schijn-bestaansrecht claimt op de wereld. En door de moeite van de schrijver weer in de geesten van de lezer kan treden die op zijn of haar beurt, weer zorgdraagt voor verdere mind-control & dis-informatie over haar verbonden geestelijk connecties. Een geest is per definitie een verbonden vorm van magnetisme, geestelijke vervuiling globaal (bijvoorbeeld via schrijven, spreken & het internet) leidt tot expressie van de aard geest in een vervuilde vorm (leed & ongelukken). Dat daar een overkoepelde goddelijke geest weer bij komt kijken, dat is een feit voor slechts een paar mensen. De rest is hoofdzakelijk angst & ontwijking voor geesten en weglopen voor de gevolgen van je volgzaamheid naar iemand anders geestelijke energie. Men is met name bang voor het engelen dialect en de oorlog tussen de engelen. Demonische geesten vinden dat helemaal de shit en melken dat uit in zo'n licht-federatie bullshit verhaal. Aansluitend worden mensen schrijf & praat-geil wakker elke ochtend om weer mee te lullen met de huidige geestelijke sfeer van de wereld, als een brave lullo in de matrix. Er is geen rust of antwoord te vinden in die staat van volgzaamheid & bewuste ontwijking van je connectie met je planeet. Tuurlijk is er altijd een bepaalde mate van gezondheid bij je aanwezig, maar hoofdzakelijk ben je te afgeleid om een persoon van invloed te zijn. Wat wel positief is, is dat je eigen ongeloof tijdens je schrijven naar voren komt, om het idee van technologie ook weer te ontbinden en daarmee voorkom je een pole-shift in de fysieke wereld en help je mensen wakker te worden vanuit een duister engelen dialect weer heldere licht engelen dialecten te spreken. Hehe, onwetend gelovig ben je. En dat bewijst voor sommige het bestaan van god. Geinig spel wel dat aardse gedoe, beetje verwarrend voor de meesten, maar het heeft ze momenten :) Gegroet dolertjes !

  BeantwoordenVerwijderen
 47. het enige wat wel klopt van 2012 is de datum: 21-12-12. Deze datum komt er echt aan. Staat ook op vele kalenders en er worden zelfs kerstmarkten op deze dag georganiseerd! Dat het na 21-12-12 drie dagen donker wordt klopt ook: zolang je maar boven een bepaalde breedte graad woont.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Weet je wat ik frapant vindt,dat heel veel dingen wat er is gebeurt kwa natuur geweld ook dat er zo maar dolfijnen,walvissen en zelfs vogels zo dood vallen van uit niets,niemand heeft het kunnen linken tot sinds kort.
  Eigenlijk is het best goed om meerdere nuchtere dingen te bekijken en te lezen vindt ik,daar in kun je een patroon in vinden.
  Ook de volkeren van de stammen die ook genoemd hebben dat dit zou gebeuren,de verbazing zelfs door onderzoekers die het wel serieus hebben genomen,waren verbaasd hoeveel ze wisten met precisie hoe ze gebouwen moesten maken,de kalender die ze hebben gemaakt,is ook een onderzoek geweest wat heel lang geduurd heeft,voor dat ze de taal verstonden,hoe gaaf is het dan dat ze dit hebben terug kunnen geven aan de mayas die het kwijt waren,het is echt geweldig om te onderzoeken,en de planeet die vaak opdoemt is anders dan men denkt,die komt niet dat gene veroorzaken wat er gaat gebeuren,het is juist de rotatie dat de aarde naar de melkweg gaat staan en dat er dan een en ander plaats vindt.
  Echt fasinerend om echt je te verdiepen in deze materie.

  Janny

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat bedoel je precies met "verdiepen"?

   Verwijderen
  2. @Janny:
   "niemand heeft het kunnen linken tot sinds kort"
   Behalve misschien de wetenschappers die je vertellen dat neerstortende vogels helemaal niet zo zeldzaam zijn.

   "het is juist de rotatie dat de aarde naar de melkweg gaat staan en dat er dan een en ander plaats vindt.
   Echt fasinerend om echt je te verdiepen in deze materie."

   Als je je echt erin verdiept had, dan had je geweten dat er in 2012 helemaal niets speciaals is aan de positie (of rotatie) van de aarde ten opzichte van de melkweg.

   Verwijderen
  3. Verdiepen in de historie hier achter,tja maar goed wat dat ik een beetje laat ben,komt ook een beetje omdat ik zie hoeveel verschillende verhalen verteld wordt.
   Ik had begrepen ook dat de polar shift gewoon vast stond kwa gebeuren,dus een natuurlijk iets,dus ik snap niet dat men er dan zoveel verhalen er om heen maakt,de Mayas,Inka`s en hoppi`s waren heel knap kwa berekenen wat het zonnestelsel betreft,dat is toch dan ook fasinerend?

   Verwijderen
 49. O ja en de horizon project is geweldig te horen op youtube

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Heet Deen .heb alles gelezen plus de reacties enzo...ho denk je er nu over ? Want Het begin van deze blog tot nu is al weer veel gebeurt.
  Het is maar een vraagje niet aanvallend bedoelt.Zoals ze zeggen de aarde op een rechte lijn staat met de planeten enzo? Ergens lees ik weer dat het al eerder was dan weer niet en wel.heb je een update uitleg haha

  Groetjes Marco

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Marco,

   wat is er volgens jou dan gebeurd dat met deze 2012 voorspellingen te maken heeft?

   En nee, de aarde staat op 21 december niet op een rechte lijn met de andere planeten. Er waren wel mensen die beweerden dat de aarde op één lijn met de zon en het centrum van de melkweg zou komen te staan, maar waarom dat niet klopt staat hier al uitgelegd.

   Verwijderen
 51. 21-12 Staan de planeten op een schijnbare lijn. ze hebben ongeveer dezelfde declinatie en staan aan de hemel gezien, van links naar rechts, op een rijtje. vermoedelijk was dit ook zo toen de mayakalender gemaakt werd. zo'n kalender moet toch een keer ophouden? weet je wat een werk dat is hahaha in 1980 ging de computerkalender ook maar tot 2000. naar mijn mening zijn de profeties uit bijbel ed symbolisch bedoeld, en wordt gedoeld op het spirituele proces dat zich tijdens het sterven afspeelt. ieders 'persoonlijke' apocalyps dus. ach nog een paar dagen dan weten we het zeker ^.^

  gr Dwayon

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Welke planeten, waarvandaan gezien, staan volgens jou op één lijn aan de hemel? Want als je kijkt met astronomische software als Stellarium (gratis), en je kijkt welke planeten er zichtbaar zijn vanuit Flores, Guatamala (dichtbij wat men denkt dat de hoofdstad van het Maya-rijk was, Tikal), dan zie je weinig bijzonders. Sterker nog, dan zie je dat de twee helderste planeten, Jupiter en Venus, niet eens gelijktijdig zichtbaar zijn in de nacht van 21 december.

   En waarom zou een kalender ooit moeten eindigen? Je kunt de jaren gewoon door blijven tellen.

   Verwijderen
 52. Het word helemaal verkeerd begrepen...er is niks raars of wetenschaooenlijks aan...het is een innerlijk proces...de polen zijn al omgedraaid..ik heb het gemerkt op de dag van de grote aardbeving in Chili 2010...toen gebeurde het bij mij...
  Het werd helemaal stil in mijn hoofd...geen dialoog meer...geen gedachten...niets...gezondheids klachten verdwenen in enkele dagen...helderziend en wetendheid werd enorm versterkt...
  Handelen en spreken uit een bron van weten...zonder gedachten...het waren de drie mooiste weken van mijn leven..mijn kristallen die ik draag werden ineens helemaal geactiveerd...en ik voelde hun kracht in mijn lichaam stromen...
  De wereld draait gewoon door...ze is niet vergaan...en zal nog lang niet vergaan.
  Velen die hun frequentie de afgelopen jaren hebben verhoogd...door kennis vanuit zichzelf op te doen...zijn in feite al wat ze noemen..geaccendeerd...je gaat nergens anders naar toe...je leven gaat gewoon door...
  maar nu leef je vanuit een ander weten...je ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn...
  en wat je dan ziet..is dat alles hier op aarde een grote illusie is...noem het maar gerust een gevangenis...waar je keer op keer naar terug mag..om een hoop ellende mee te maken...onder het motto van leerproces of karma...haha..jaja...als je 100% bewust bent van jezelf...en van je omgeving...dan heb je geen karma nodig...want dan ben je "wakker'...
  Dit jaar (2013)...zal voor diegenen die hun trilling of frequentie hebben verhoogd...een geweldig mooi jaar worden..alles zal op zijn plaats vallen...het hele gebeuren...de mayakalender..galactische uitlijning en noem maar op...is wel een uiterlijk iets...
  maar alle veranderingen zullen plaats vinden, binnenin de mensen...en het is dus heel simpel..diegenen die zich daar niet mee bezig hebben gehouden, en zich hebben laten misleiden door werk geld en bezit, macht, en ego..die zullen helemaal niets merken van dit alles..die gaan gewoon door..met een verschil..ze zullen zich ongelukkiger gaan voelen...sneller ouder worden en sterven...
  voor de anderen...staat gezondheid...gaves...en onsterfelijkheid te wachten..uiteindelijk geld dit voor iedereen...maar dit zal nog een paar duizend jaar duren voor de meesten.
  En ja de Aliens zijn al heel lang onder ons...dat zijn we namelijk zelf...
  Groeten en s6 Maarten.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Iedereen heeft zijn mening en theorieën.

  Ik zie het namelijk zo ,de zon beweegt en verandert van energievelden ook en heeft ook zonstormen.
  Zodra dat verandert,word het door gesinaliseert naar ons via energie velden. Niet alleen met de zon staan we i. Verbinding ook met de andere planeten die ook hun magnetische velden hebben ,alles blijft zich veranderen zoals een ster met zijn gas modeculles.

  Nu we ook in een korte tijd vier rode Maanen hebben en verduisteringen brengt ook allemaal veranderingen mee.

  De aarde bestaat al zo oud en zo lang wie weet wat er voor de dinosaurus tijdperk is geweest wat uit gestorven is en ontstaan was.

  Leef gewoon vandaag en breng de liefde op aarde geen haat.
  Dat is wat wij moeten leren.
  <3

  BeantwoordenVerwijderen

Als je anoniem reageert, onderteken dan alsjeblieft je bericht ergens mee (hoeft uiteraard niet je echte naam te zijn), zodat we de verschillende "Anoniems" uit elkaar kunnen houden.