maandag 13 juli 2009

Daar gaat ons onderwijs: de ChristenUnie reageert

Een poosje geleden reageerde ik op opmerkingen die Arie Slob van de ChristenUnie in de media deed. Daarin riep hij op om ook andere opvattingen dan de evolutieleer in de lesprogramma's van openbare scholen op te nemen. Ik heb toen een nogal satirisch mailtje gestuurd en verwachte daar eigenlijk verder niet veel meer van. Maar de ChristenUnie heeft nu blijkbaar toch gereageerd:
Den Haag, 13 juli 2009

Geachte heer, mevrouw Deen ,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer of aan de heer Slob over schepping of evolutie. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder onze aandacht te brengen en voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Helaas heeft de beantwoording van uw mail forse vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Je zou bijna denken dat ze enorm veel reacties over dit onderwerp hebben gekregen. Helaas heb ik geen idee hoeveel van de reacties bestonden uit bijval of kritiek. Ik hoop natuurlijk voornamelijk uit het laatste.
Het punt dat de heer Slob inbracht in het nu.nl-interview was dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over opvattingen die er zijn over het ontstaan van de aarde. Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken.

Heel goed van Slob. Het woordje "zelfs" doet vermoeden dat dit al een hele toezegging was, dus een schouderklopje is wel op zijn plaats.
Andersom vinden wij dat openbare scholen hun leerlingen ook duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is. Ook mogen scholen vanuit hun eigen identiteit wijzen op de gaten in de evolutietheorie, op het bestaan van de theorie van Intelligent Design of op onverkort creationisme.

Kennelijk is dat dus wat Slob onder "een veelheid van opvattingen" verstaat: Christelijk Intelligent Design en creationisme. Waarom niet de scheppingsmythen van de Hindoes? Of die van Scientology? Of de scheppingsmythe van het Vliegende Spaghetti Monster? Ik denk toch niet dat Slob die op gelijke voet met evolutie wil zetten. Waarom de Christelijke scheppingsmythe dan wel?
Veel schoolboeken bieden nu geen ruimte voor andere opvattingen. Wij treden daarbij niet in de discussie wat wetenschappelijk is of niet.

Zwak, heel zwak. Want daar gaat het nou juist om. Zonder wetenschap is er geen enkele manier om te bepalen aan welke van de opvattingen je het meeste waarde moet hechten.
De heer Slob heeft ook nergens over verplichtingen gesproken.

Toch zeggen ze hierboven nog dat ze vinden dat scholen "duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is".

Maar maakt het echt uit of ze het willen verplichten of niet? Het wordt niet ineens een beter idee als ze het niet willen verplichten. Het is ook duidelijk dat ze nog steeds achter het idee zelf staan. Al zou je kunnen zeggen dat Slob zich kennelijk realiseert dat het idee zoveel tegenstand zal oproepen, dat hij het beter een beetje op de vlakte kan houden.
Er wordt dus veel in zijn uitspraken gelegd, dat niet spoort met de werkelijkheid. Voor een deel komt dat door de presentatie op nu.nl. Dat was overigens een klein onderdeel uit een veel breder interview.

Nee, volgens mij had ik precies uit het interview gehaald wat er mis mee is: Slob denkt dat het een goed idee is om het Bijbelse scheppingsverhaal te onderwijzen naast evolutie. Deze email bevestigt dat nog eens.

Wij hebben ons overigens verbaasd over de harde reacties die we hierop hebben ontvangen. Daar zit veel venijn in naar christenen.

Het is jammer dat de schrijver van deze brief het niet kon laten dit toe te voegen. Ik geloof best dat ze wat behoorlijk harde reacties gekregen hebben, dat is het niet. Het is alleen jammer dat ze dit toeschrijven aan "venijn naar Christenen", in plaats van de mogelijkheid dat er iets mankeert aan het voorstel zelf. Ik weet ook niet precies wat ze denken te bereiken met het toevoegen van deze opmerking. Moet ik me nu extra sympathie voor ze hebben? Of is het bedoeld als belediging, of bedoeld om me schuldig te laten voelen? Het is een vreemde toevoeging voor een officiële email.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,


Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Nou, als je het me eerlijk vraagt of je me genoeg geïnformeerd hebt, moet ik toch "nee" zeggen. Dit is overduidelijk een standaardbrief, mijn email is waarschijnlijk niet eens gelezen, er wordt althans niet op de kritiek erin ingegaan. Ook wordt er niet ingegaan op meer serieuze kritiek die ze ongetwijfeld ook ontvangen moeten hebben, zoals de problematiek van scheiding van kerk en staat. In plaats daarvan lijkt deze brief vooral te proberen Slob's uitspraken wat af te zwakken. Zonder overigens afstand te willen doen van zijn ideeën. Typisch politiek, eigenlijk.

Wel maakt de email duidelijk dat dit niet slechts Slob's persoonlijke wilde idee was, maar dat dit de mening van de partij is. Dat maakt het er eigenlijk ook niet beter op.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook van mening dat scholieren een brede basis moeten hebben en moeten weten wat er aan opvattingen leeft in de wereld. Leer de kinderen over de verschillende takken van het Christendom, Jodendom en de Islam. Vertel ze over Hindoeïsme, Boeddhisme, Wicca, New Age, Humanisme en Atheïsme. Maar dan wel bij Wereldverkenning, of Maatschappijleer, of zelfs een apart vak Wereldbeschouwingen, niet bij Biologie. Bij Biologie gaat het om hoe de wetenschap werkt en wat het ontdekt heeft, niet om geloof.

5 opmerkingen:

 1. simply not edible20 juli 2009 om 20:09

  Het is helaas ontzettend moeilijk om deze mensen te bewegen tot een daadwerkelijk inhoudelijk antwoord op de vragen die je ze stelt. Dit is me al reeds meermaals opgevallen.

  De scheppingsaanhangers zijn sowieso al zelden tot nooit te bewegen tot duidelijke argumenten (die zouden namelijk te makkelijk met feiten weerlegd kunnen worden), en als ze dan ook nog politiek aan het voeren zijn wordt dit natuurlijk nog een paar stapjes erger.

  Hoewel we aan deze respons volgens mij wél de conclusie kunnen onttrekken dat zij schijnbaar weinig waarde hechten aan of de materie die bij wetenschappelijke vakken onderwezen wordt, ook daadwerkelijk wetenschappelijk is.

  Heb je nog een respons gezonden?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @simply not edible:
  Heb je nog een respons gezonden?
  Nee, ik heb geen antwoord gestuurd. Ik denk ook niet dat dat veel zin heeft. Uit deze standaardbrief blijkt wat mij betreft duidelijk dat ze geen interesse hebben in een echte discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als de CU zich werkelijk verbaasde over de "harde" reacties die ze zeggen ontvangen te hebben, zijn ze nog wereldvreemder dan de CU pretendeert te zijn. Wat het venijn naar christenen betreft, als de CU dat denkt te voelen zouden ze eens kunnen gaan nadenken waarom dat zo zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik vind het niet eerlijk dat evolutie op scholen als waarheid wordt gepresenteerd in de schoolboeken. Zo leren kinderen niet zelf nadenken! Evolutie is geen waarheid! Het is 'de wereld om je heen bekijken door een bepaalde bril dat alles vanzelf ontstaat moet zijn'. Evolutie is een geloof. En geloven in een God is ook een geloof. Ook dat kun je niet wetenschappelijk bewijzen. Want wie kan wetenschappelijk bewijzen dat er een God is? Moet je dat wetenschappelijk kunnen bewijzen trouwens? Hoe zou God dat vinden als Hij zou bestaan? God laat mensen compleet vrij of ze wel of niet in Hem willen geloven. Hij kan zichzelf zo bewijzen, hoor... heeft Hij al vaak gedaan trouwens... kijk maar even om je heen naar de Schepping! Is dit alles toeval? Kom op zeg! Kijk even naar je eigen lichaam... ja joh, geef het een miljard jaren de tijd en het ontwikkelt zich steeds beter... sure! Maak dat de koekoek wijs! Er moet een Maker zijn, overal in het land waar je 'structuur' ziet zit een bedenker achter. En dan moet de wereld ontstaan zijn door een plof? Dan heb je wel een heeeeel groot geloof!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Sorry, maar het is gewoon een feit dat het leven er vroeger anders uitzag. De schoolboeken geven (als het goed is) weer waarom we dat denken. Dat kun je niet eerlijk vinden, maar dat is jouw probleem.

  "Want wie kan wetenschappelijk bewijzen dat er een God is? Moet je dat wetenschappelijk kunnen bewijzen trouwens?"
  ...
  "heeft Hij al vaak gedaan trouwens... kijk maar even om je heen naar de Schepping! "

  Je spreekt jezelf tegen. Kun je nu wel of niet bewijzen dat God bestaat? Als simpelweg "om je heen kijken" genoeg is, dan moet het toch ook wetenschappelijk kunnen?

  "En dan moet de wereld ontstaan zijn door een plof? Dan heb je wel een heeeeel groot geloof!"
  Dit heeft niks met evolutie te maken, maar ik wil weleens weten in welk schoolboek dat staat. Er is geen serieuze wetenschapper die denkt dat de wereld "uit een plof" ontstaan is.

  BeantwoordenVerwijderen

Als je anoniem reageert, onderteken dan alsjeblieft je bericht ergens mee (hoeft uiteraard niet je echte naam te zijn), zodat we de verschillende "Anoniems" uit elkaar kunnen houden.